ZAPYTANIE OFERTOWE – szkolenie zawodowe

Nr 1/07/PFRON2/2023

Zapytanie ofertowe

na „Przeprowadzenie szkolenia w zakresie pracownik ochrony i dozoru mienia”

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do złożenia w terminie do 03.08.2023 oferty dotyczącej przeprowadzenia szkolenia zawodowego.

Projekt jest współfinansowany ze środków jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych w ramach Konkursu 1/2022 pn. „Działamy razem”

Szczegóły w załączniku.

Dokumenty do pobrania:

ZAPYTANIE 1.07.PFRON2.2023

ZAŁ. 1 – FORMULARZ OFERTY DO 1.7.PFRON2.2023

ZAŁ. 2 – PERSONEL – DO 1.7.PFRON2.2023

ZAŁ. 3 – POWIĄZANIA – DO 1.7.PFRON2.2023

ZAŁ. 4 – UPRAWNIENIA DO 1.7PFRON2.2023

ZAŁ. 5 – WÓR UMOWY – DO 1.7.PFRON2.2023

en_US
Skip to content