Projekty

Most do wartości

MOST do wartości – 30 lat wspierania sektora obywatelskiego w województwie śląskim Głównym celem projektu jest wsparcie 75 NGO w województwie śląskim w propagowaniu aktywnegoi...
Rada Seniorów Miasta Katowice podczas barbórkowego spotkania w projekcie Seniorze działaMY!

Seniorze! DziałaMY!

Celem projektu jest zainspirowanie i pobudzenie działalności obywatelskiej 40 seniorów w ramach Rad Seniorów do końca 31 grudnia 2023 r. Projekt zakłada nowatorskie podejście do edukacji obywatelskiej obecnych radnych i osób,...
Logotyp projektu kierunek zatrudnienie

Kierunek – zatrudnienie!

Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Konkursu  Konkurs 1/2022 pn. „Działamy razem”  Jego adresatami są osoby z niepełnosprawnościami, które: – są mieszkańcami województwa śląskiego, – posiadają...
Baner Spilno-HUB Katowice

Spilno Hub Katowice

Czym jest Centrum Spilno Hub – UNICEF Katowice?  To przestrzeń przyjazna integracji społeczności polskiej i uchodźczej, która powstała w ramach porozumienia pomiędzy Miastem Katowice a Funduszem Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci...
Grafika Katowickie standardy komunikacji

Katowickie Standardy Komunikacji

Główne cele projektu: Projekt adresowany jest do wszystkich mieszkańców Katowic, którzy są zainteresowani włączeniem się w kształtowanie polityk publicznych, a w szczególności do: Działania przysłużą się do zwiększenia udziału 220 mieszkańców w kształtowaniu polityk publicznych do 30...
Logotyp CIS Zabrze

Centrum Integracji Społecznej w Zabrzu

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne) Czas trwania: 2020-11-02– 2023-09-30 Partnerstwo:  ...
Logotyp projektu kierunek praca 2.0

Kierunek praca 2.0

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne) Czas trwania: 2019-10-06 – 2022-12-31...
Wczytaj więcej
en_US
Skip to content