Zapraszamy na szkolenia „Fundraising w NGO” w ramach Mobilnej Akademii NGO MANGO

Banner z zaproszeniem na cykl edukacyjny Fundraising w NGO - maj 2024

Zapraszamy na pierwszy cykl edukacyjny pt.: „Fundraising w NGO” prowadzony przez ekspertów z Fundacji Akademia Organizacji Obywatelskich. Na trzech spotkaniach przybliżymy Wam trzy tematy:

– 16 maja 2024 r. – Prawo w fundraisingu – Grzegorz Wiaderek

– 22 maja 2024 r. – Fundraising inny niż granty – Andrzej Pietrucha

– 28 maja 2024 r. – Zarządzanie zespołem w organizacji – Piotr Henzler

Gdzie i kiedy?

Spotkania odbywają się w przestrzeni Klubu Inicjatyw Lokalnych (KIL) w Mysłowicach na ul. Bytomskiej 18d, 

Są to całodniowe szkolenia prowadzone metodami warsztatowymi. Zajęcia trwają od 9.30 – 16.30. Podczas szkolenia zostanie zapewniony skromny poczęstunek.

Dla kogo?

Na spotkania zapraszamy osoby, które prowadzą organizacje pozarządowe lub odpowiadają w nich za pozyskiwanie środków z Mysłowic i nie tylko. Pierwszeństwo udziału mają osoby z mysłowickich organizacji pozarządowych i osoby, które deklarują udział w całym cyklu edukacyjnym. 

Jak się zgłosić?

Zgłaszamy się za pomocą niniejszego formularza do 8 maja włącznie. Poinformujemy zakwalifikowane osoby o możliwości udziału do 10 maja.

Program:

15 maja 2024 r. – Prawo w fundraisingu – Grzegorz Wiaderek

Głównym celem zajęć będzie uporządkowanie i poszerzenie wiedzy dotyczącej prawnych aspektów pozyskiwania środków na działalność organizacji. Osoby uczestniczące lepiej poznają przepisy prawa, dotyczące wybranych metod i narzędzi fundraisingu oraz nauczą się stosować je w praktyce. Dokonają analizy i oceny rozwiązań prawnych przyjętych w swoich organizacjach, a na koniec zastanowią się nad zakresem potrzebnych zmian.
Główne zagadnienia: Zagadnienia podatkowe pozyskiwania środków na działalność organizacji.
Warunki pozyskiwania i wydatkowania 1,5% PIT. Crowdfunding, zbiórki publiczne, loterie.
Działalność odpłata pożytku publicznego i działalność gospodarcza. Umowy darowizny. Sponsoring i jego ograniczenia. Umowa barterowa i umowa o współpracę. Kluczowe elementy umów dotacyjnych.

Grzegorz Wiaderek – członek zarządu i współzałożyciel Instytutu Prawa i Społeczeństwa. W latach 1999-2011 koordynator Programu Prawnego Fundacji Batorego. Autor publikacji z zakresu prawa cywilnego, bankowego, prawa dotyczącego organizacji pozarządowych. Ekspert w zakresie oceny wniosków o dofinansowanie składanych w ramach różnych programów
grantowych. Stały współpracownik FAOO.

22 maja 2024 r. – Fundraising inny niż granty – Andrzej Pietrucha

Podczas zajęć zastanowimy się nad tym, czym jest fundraising pozagrantowy oraz rozprawimy się

z najbardziej powszechnymi mitami na temat pozyskiwania funduszy dla organizacji pozarządowych. Wspólnie odpowiemy na pytania, jak zacząć fundraising pozagrantowy w organizacji i od czego zależy sukces w pozyskiwaniu środków. Przyjrzymy się przykładom dobrych kampanii fundraisingowych. Zastanowimy się nad wyborem technik fundraisingowych, które warto wdrażać w pierwszej kolejności oraz nad tym, jak unikać błędów.
Główne zagadnienia: Jak budować relacje z darczyńcami indywidualnymi i przedsiębiorcami?
Segmentacja darczyńców. Budowanie apelu o wsparcie. Metody i techniki fundraisingowe.
Planowanie kampanii. Gdzie i jak uczyć się fundraisingu?

Andrzej Pietrucha – trener i ekspert ds. fundraisingu. Absolwent historii na Uniwersytecie Warszawskim, Charity Marketing and Fundraising w Cass Business School w Londynie oraz Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP. Od blisko 20 lat związany z organizacjami pozarządowymi. Od 2016 – członek zespołu FAOO.

28 maja 2024 r. – Zarządzanie zespołem w organizacji – Piotr Henzler

Podczas szkolenia osoby uczestniczące odświeżą i poszerzą swoją wiedzę na temat czynników
wpływających na sukces działania zespołów. Będą mogły się zastanowić nad przyczynami, dla których zespoły nie zawsze funkcjonują tak dobrze, jak by chciały. Poznają rodzaje zaangażowania i dowiedzą się, jakimi działaniami można zwiększyć poziom motywacji do pracy. Przyjrzą się rolom w zespole i będą mogły sprawdzić, jak ich styl kierowania wpływa na działania członków zespołów.
Główne zagadnienia: Czynniki wpływające na efektywność pracy zespołu. Dysfunkcje zespołowe
i ich wpływ na działanie zespołu. Mapa zespołu – role zespołowe i ich konsekwencje. Zaangażowanie i model zaangażowania. Style kierowania, style zarządzania.

Piotr Henzler – edukator, trener i superwizor, socjolog ze specjalizacją socjologia organizacji pracy i zarządzania. Specjalizuje się w zarządzaniu organizacjami pozarządowymi, m.in. w zarządzaniu zespołami i zarządzaniu zmianą. Na co dzień związany z FAOO, superwizor i członek Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP.

Szkolenia są dofinansowane ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz środków własnych Stowarzyszenia MOST.

Przeczytaj/ pobierz program w wersji .pdf

en_US
Skip to content