Zapytanie ws. przeprowadzenia szkolenia w zakresie pracownik ochrony i dozoru mienia

Stowarzyszenie MOST zaprasza do składania ofert w ramach Zapytania Nr 1/1/PFRON/2024 na przeprowadzenie szkolenia w zakresie pracownik ochrony i dozoru mienia. 1. Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do dnia 15.01.2024 r. do godz.: 15:00 osobiście, pocztą tradycyjną lub kurierską. Za termin dostarczenia oferty uważa się datę i godzinę wpływu oferty na adres Stowarzyszenie MOST ul. Wolności 274, 41-800 Zabrze, lub należy złożyć za […]

Jakie potrzeby mają zabrzańscy seniorzy?

W 2023 r. Stowarzyszenie MOST realizowało bardzo ciekawy projekt pt.: „Seniorze działaMY!” mający na celu aktywizację osób seniorskich w ramach działajacych rad seniorów. W projekcie uczestniczyły osoby z rad w Katowicach i Mysłowicach oraz aktywni seniorzy z Zabrza, którzy są zainteresowani utworzeniem Rady seniorów w swoim mieście. Zabrze jest jednym z nielicznych miast na prawach […]

Wizyty na posiedzeniach Rad Seniorów!

Kolejnym etapem w projekcie „Seniorze działaMY!”, po szkoleniach stacjonarnych i warsztatach wyjazdowych były wizyty studyjne. Z dużą radością odwiedziliśmy Rady Seniorów Miasta Mysłowice i Katowice. Te wizyty na posiedzeniach Rad Seniorów dały pogłębiony wgląd w działania Rad. Dodatkowo umożliwiły wymianę doświadczeń i rozwiązań stosowanych w innych samorządach. Wizyta w Katowicach 11 listopada br. na posiedzeniu […]

Działania podejmowane przez Radę Seniorów Miasta Katowice

Rada Seniorów Miasta Katowice od 2014 r. działa w celu poprawy jakości życia osób 60+ w mieście. Działania Rady skupiają się na opiniowaniu aktów prawa miejscowego, ale rada podejmuje też szereg innych działań. Działania Rady obejmują m.in.: Więcej informacji o stałych działaniach Rady Seniorów znajduje się na poświęconej jej stronie. Rada prowadzi też fanpage na […]

5 pomysłów na działania dla osób seniorskich

Przyglądając się pobieżnie ofercie działań kierowanych do osób seniorskich można odnieść wrażenie, że główną potrzebą osób dojrzałych jest rozwój umiejętności artystycznych, wyjazdy i wspólne spotkania. Takie patrzenie jest stereotypowe. Jednak tak, jak w każdym stereotypie, jest w nim ziarnko prawdy. Na całe szczęście, rzeczywistość osób dojrzałych jest bardziej złożona i a ich potrzeby mają wiele […]

Skip to content