Most do wartości

MOST do wartości – 30 lat wspierania sektora obywatelskiego w województwie śląskim Głównym celem projektu jest wsparcie 75 NGO w województwie śląskim w propagowaniu aktywnegoi silnego społeczeństwa obywatelskiego, działającego razem w oparciu o wspólne wartości poprzezzwiększenie ich kompetencji, pomoc w nawiązywaniu współpracy oraz upowszechnienie działańcałego sektora.Aby osiągnąć ten cel, w ramach projektu planowane są działania […]

Do 24 lipca prowadzimy badanie potrzeb organizacji pozarządowych w zakresie poprawy dostępności podejmowanych inicjatyw.

Ankieta jest przygotowana przez Stowarzyszenie MOST w związku z ogłoszeniem konkurs nr FERS.04.07-IP.04-001/24 dla Działania FERS.04.07 „Wsparcie NGO w zakresie dostępności i włączenia społecznego”. Przedmiotem konkursu jest wybór wniosków do dofinansowania w zakresie wsparcia potencjału NGO do prowadzenia działań służących zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami lub włączeniu społecznemu. W efekcie projektu Stowarzyszenie MOST, Stowarzyszenie Bona Fides i wspierane NGO wypracują w ramach projektu, co najmniej jedno rozwiązanie dla każdej z organizacji objętej wsparciem na rzecz wzmocnienia potencjału NGO do świadczenia usług w obszarze […]

Komunikacj a z dziećmi i Standardy Ochrony Małoletnich w świetle tzw. “ustawy Kamilka”

Zapraszamy na cykl edukacyjny pt.: „Komunikacja z dziećmi i Standardy Ochrony Małoletnich w świetle tzw. “ustawy Kamilka”” prowadzony przez ekspertów ze Śląskiego Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych i Stowarzyszenia MOST. Na trzech spotkaniach przybliżymy Wam trzy tematy: 23 lipca 2024 r. – Prawne aspekty i standardy pracy z małoletnimi   – Komunikacja i budowanie relacji z małoletnimi – […]

IX Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych

W dniach 26 – 28 czerwca 2024 r. delegacja Stowarzyszenia MOST uczestniczyła w IX Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych w Warszawie. OFIP, jak co roku organizuje Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych. Na OFIP uczestniczyliśmy we wszystkich sesjach, a dodatkowo razem ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Możliwych Rzecz Jasna poprowadziliśmy sesję pt.: „Dlaczego, jak i komu? Rozmowa o strategicznych założeniach […]

en_US
Skip to content