Zapraszamy na szkolenie „Jak z sukcesem rozliczyć projekt”

W związku z zakończeniem pierwszego półrocza działań projektowych, serdecznie zapraszamy na szkolenie „Jak z sukcesem rozliczyć projekt?”.  Na szkolenie zapraszamy osoby, które odpowiadają za realizację projektów finansowanych ze środków samorządowych, rządowych i prywatnych. Treści będą przydatne dla osób, które właśnie zakończyły pierwsze półrocze działania i muszą do 30 lipca przygotować sprawozdanie półroczne oraz dla tych, którzy właśnie zaczynają działania w projektach i chcą upewnić się, że będą działać zgodnie z prawem.  Na szkoleniu dowiesz […]

Zapytanie ws. przeprowadzenia szkolenia pt. grafika komputerowa

Stowarzyszenie MOST zaprasza do składania ofert w ramach Zapytania Nr 1/5/PFRON2/2024 na przeprowadzenie szkolenia w zakresie grafika komputerowa. 1. Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do dnia 29.05.2024 r. do godz.: 15:00 osobiście, pocztą tradycyjną lub kurierską. Za termin dostarczenia oferty uważa się datę i godzinę wpływu oferty na adres Stowarzyszenie MOST ul. Wolności 274, 41-800 Zabrze, lub należy złożyć za pośrednictwem mail: a.klos@mostkatowice.pl 2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem oferenta z dopiskiem”   […]

Krok do polskiej edukacji

Projekt wsparcie włączenia i kontynuacji nauki dzieci poprzez stworzenie klubu integracyjno-edukacyjnego dla młodzieży ukraińskiej – „Krok do polskiej edukacji” działa od 01.01.2024 roku w ramach piorytetu „Wsparcie włączenia i kontynuacji nauki dzieci-uchodźców w polskich szkołach”. Wokresie od 01.01.2024 do 30.04.2024 objęto wsparciem w zakresie włączenia do polskiego systemuedukacji oraz profilaktyki opuszczenia polskiego systemu edukacji 72 dzieci-uchodźcówprzebywających na terenie Miasta Katowice i okolic. Spotkania odbywają się raz w tygodniu przez 4godziny, […]

Zapraszamy na szkolenia „Fundraising w NGO” w ramach Mobilnej Akademii NGO MANGO

Zapraszamy na pierwszy cykl edukacyjny pt.: „Fundraising w NGO” prowadzony przez ekspertów z Fundacji Akademia Organizacji Obywatelskich. Na trzech spotkaniach przybliżymy Wam trzy tematy: – 16 maja 2024 r. – Prawo w fundraisingu – Grzegorz Wiaderek – 22 maja 2024 r. – Fundraising inny niż granty – Andrzej Pietrucha – 28 maja 2024 r. – Zarządzanie zespołem w organizacji – Piotr Henzler Gdzie i kiedy? Spotkania odbywają się […]

pl_PL
Skip to content