Krzysztof Hołyński – Członek Zarządu

Krzysztof Hołyński - Członek Zarządu

Posiada ponad 15 letnie doświadczenie we wspieraniu NGO i współpracy lokalnej. Uczestniczył w wypracowaniu zasad współpracy NGO i JST w kilku samorządach. Aktywny trener i doradca z zakresu działalności organizacji pozarządowych, współpracy lokalnej i przygotowania projektów (łącznie prowadził lub współprowadził ponad 200 dni szkoleniowych).

Absolwent kierunku Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Śląskim, „Szkoły Partycypacji Społecznej” organizowanej przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych oraz wielu szkoleń i warsztatów.

Wiceprzewodniczący Powiatowej Rady Pożytku Publicznego Miasta Katowice, Członek zarządu Stowarzyszenia Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST. W MOST kierujący działaniami Centrum Organizacji Pozarządowych w Katowicach oraz koordynujący projekty społeczne.

Miłośnik bliskich podróży, tańca a od niedawna również psów.

en_US
Skip to content