Anna Kochel – Członek Zarządu

Anna Kochel - Członek Zarządu

Absolwentka Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach (obecnie Akademia Górnośląska) o specjalizacji Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne. Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Śląskim o kierunku Prawo i Administracja oraz Zamówienia Publiczne w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu.

Od ponad 20 lat zajmuje się pozyskiwaniem, rozliczaniem, koordynacją projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, zarówno z tzw. funduszy unijnych jak i krajowych. Posiada doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi i doradztwie biznesowym w zakresie pozyskiwania zewnętrznego wsparcia na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej. W NGO pracuje od kilku lat, wcześniej związana z samorządem terytorialnym.

W wolnych chwilach zajmuje się stylizacją mebli i wytwarzaniem kosmetyków z naturalnych produktów.

en_US
Skip to content