Wizyty na posiedzeniach Rad Seniorów!

Zdjęcie z posiedzenia Rady Seniorów

Kolejnym etapem w projekcie „Seniorze działaMY!”, po szkoleniach stacjonarnych i warsztatach wyjazdowych były wizyty studyjne. Z dużą radością odwiedziliśmy Rady Seniorów Miasta Mysłowice i Katowice. Te wizyty na posiedzeniach Rad Seniorów dały pogłębiony wgląd w działania Rad. Dodatkowo umożliwiły wymianę doświadczeń i rozwiązań stosowanych w innych samorządach.

Wizyta w Katowicach

11 listopada br. na posiedzeniu w Katowicach, w wizycie studyjnej uczestniczyło 27 Seniorów, w tym seniorzy z Rady Seniorów z Mysłowic oraz seniorzy z Zabrza którzy taką radę chcieliby zainicjować 
w swojej gminie. Sesja odbyła się z udziałem Wiceprezydenta Miasta Katowic Pana Jerzego Woźniaka, Naczelniczki Wydziału Polityki Społecznej Pani Małgorzaty Moryń-Trzęsimiech. Dodatkowo w spotkaniu uczestniczył Pan Prezydent Mysłowic Dariusz Wójtowicz oraz Pełnomocniczka Prezydenta miasta Katowice ds. Seniorów Pani Helena Hrapkiewicz. 

Podczas spotkania poruszono kwestię wspólnych doświadczeń i przyszłych inicjatyw. Omówiono programy Miasta Katowice na rzecz osób 60+. Prezydent Katowic Jerzy Woźniak powiedział, między innymi, że: „życie seniora nie kończy się wraz z przejściem na emeryturę, ale zaczyna się jego nowa jakość. Dla integracji i dla budowy więzi”. Miasto Katowice realizuje dla 2,5 tys. seniorów wycieczkę do Ostrawy, biesiady dzielnicowe i dla 3,6 tys. osób szkolenie ze smartfona”.

Z kolei, Prezydent Mysłowic Dariusz Wójtowicz podkreślił, że „dla wielu inicjatyw nie są potrzebne pieniądze, ale dobra wola, i że to spotkanie otwiera współpracę obu Rad„.

Następnie Prezes Stowarzyszenia MOST Pan Krzysztof Hołyński, przypomniał założenia projektu „Seniorze DziałaMy”. Pan Hołyński wskazał, że jednym z celów projektu jest stworzenie przestrzeni do lepszego diagnozowania potrzeb osób 60+. A następnie do podejmowania wspólnych działań.

Wizyta w Mysłowicach

Rewizyta w Mysłowicach  odbyła się 11 grudnia w klimatycznym lokalu – mysłowickim urban labie przy ulicy Grunwaldzkiej 8 na Starym Mieście. Z uwagi na zbliżający się okres świąteczny, głównym tematem spotkania był problem dotarcia do osób samotnych w wieku senioralnym. W trakcie dyskusji poruszono także tematy: dalszej współpracy pomiędzy radami seniorów i  organizacjami senioralnymi.

Pani Małgorzata Herman z Katowickiej Rady Seniorów przedstawiła projekt jaki realizują w ramach Stowarzyszenia „Wspólni razem”. W ramach projektu osoby odwiedzają samotnych seniorów w tzw. trójkach blokowych. W skład trójki wchodzą sąsiedzi seniorów, których zna samotna osoba. Dzięki takiem rozwiązaniu osoba odwiedzana i osoby towarzyszące czują się bezpiecznie.

Co nam dały wizyty na posiedzeniach Rad Seniorów?

W obu lokalizacjach spotkaliśmy się z bardzo ciepłym przyjęciem. Dodatkowo mieliśmy okazję bliżej zapoznać się z pracą rady seniora w Katowicach i Mysłowicach, funkcjonowaniem obydwu rad w podobnych warunkach organizacyjnych i przestrzennych. Poznaliśmy też kierunki polityki senioralnej w gminach. Dużą wartością było poznanie programów dedykowanych osobym seniorskim w goszczących nas miastach.

Obie wizyty stanowiły inspirację dla ich uczestników do dalszych prac na rzecz środowiska senioralnego oraz utworzenia Rady Seniorów w Zabrzu. 

Pięknie dziękujemy za zaproszenie i gościnę.

O projekcie

Projekt “Seniorze działaMY!” uzyskał dofinansowanie w ramach Programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025 – edycja 2023. Celem projektu było zainspirowanie i pobudzenie działalności obywatelskiej 40 seniorów w ramach Rad Seniorów do końca 31 grudnia 2023 r. Projekt zakładał nowatorskie podejście do edukacji obywatelskiej obecnych radnych i osób, które są utworzyć taką Radę w mieście, w którym jej nie ma. Ważnym aspektem projektu było wspólne uczenie się “w działaniu” i wymiana doświadczeń pomiędzy działaczami z Zabrza, Mysłowic i Katowic.

pl_PL
Skip to content