Do 24 lipca prowadzimy badanie potrzeb organizacji pozarządowych w zakresie poprawy dostępności podejmowanych inicjatyw.

Ankieta jest przygotowana przez Stowarzyszenie MOST w związku z ogłoszeniem konkurs nr FERS.04.07-IP.04-001/24 dla Działania FERS.04.07 „Wsparcie NGO w zakresie dostępności i włączenia społecznego”. Przedmiotem konkursu jest wybór wniosków do dofinansowania w zakresie wsparcia potencjału NGO do prowadzenia działań służących zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami lub włączeniu społecznemu. W efekcie projektu Stowarzyszenie MOST, Stowarzyszenie Bona Fides i wspierane NGO wypracują w ramach projektu, co najmniej jedno rozwiązanie dla każdej z organizacji objętej wsparciem na rzecz wzmocnienia potencjału NGO do świadczenia usług w obszarze zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami lub włączenia społecznego. Wypracowane rozwiązania powinny zostać wdrożone w każdej z organizacji objętej wsparciem, adekwatnie z jej potrzebami, zdiagnozowanymi w trakcie działań projektowych. […]

Komunikacj a z dziećmi i Standardy Ochrony Małoletnich w świetle tzw. “ustawy Kamilka”

Zapraszamy na cykl edukacyjny pt.: „Komunikacja z dziećmi i Standardy Ochrony Małoletnich w świetle tzw. “ustawy Kamilka”” prowadzony przez ekspertów ze Śląskiego Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych i Stowarzyszenia MOST. Na trzech spotkaniach przybliżymy Wam trzy tematy: 23 lipca 2024 r. – Prawne aspekty i standardy pracy z małoletnimi   – Komunikacja i budowanie relacji z małoletnimi – Aneta Tombarkiewicz-Olszewska. – 24 lipca 2024 r. – O relacjach i mediacjach, czyli jak mądrze wspierać […]

IX Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych

W dniach 26 – 28 czerwca 2024 r. delegacja Stowarzyszenia MOST uczestniczyła w IX Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych w Warszawie. OFIP, jak co roku organizuje Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych. Na OFIP uczestniczyliśmy we wszystkich sesjach, a dodatkowo razem ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Możliwych Rzecz Jasna poprowadziliśmy sesję pt.: „Dlaczego, jak i komu? Rozmowa o strategicznych założeniach wokół budowy potencjału organizacji społecznych”. Dlaczego warto? Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych […]

Zapraszamy na szkolenie „Jak z sukcesem rozliczyć projekt”

W związku z zakończeniem pierwszego półrocza działań projektowych, serdecznie zapraszamy na szkolenie „Jak z sukcesem rozliczyć projekt?”.  Na szkolenie zapraszamy osoby, które odpowiadają za realizację projektów finansowanych ze środków samorządowych, rządowych i prywatnych. Treści będą przydatne dla osób, które właśnie zakończyły pierwsze półrocze działania i muszą do 30 lipca przygotować sprawozdanie półroczne oraz dla tych, którzy właśnie zaczynają działania w projektach i chcą upewnić się, że będą działać zgodnie z prawem.  Na szkoleniu dowiesz […]

pl_PL
Skip to content