Burza mózgów dla Metropolii

Chcesz mieć wpływ na działania władz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii?Leży Ci na sercu polityka rozwoju Metropolii? Serdecznie zapraszamy Cię na konsultacje dotyczące projektu zmiany Metropolitalnego Programu Działań Strategicznych. Wspólnie przedyskutujemy w formie warsztatowej swoje uwagi. Wypracowane w trakcie „burzy mózgów” pomysły dotyczące zmian zostaną przekazane do Zarządu GZM. Na spotkanie zapraszamy wszystkich zainteresowanych wprowadzanymi zmianami w Metropolitalnym Programie Działań Strategicznych oraz wszystkich chcących mieć wpływ na politykę rozwoju […]

Wyniki naboru na Pakiety Promocyjne COP 2024

chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim za udział w naszym konkursie na pakiety promocyjne dla NGO. Cieszymy się, że konkurs spotkał się z tak dużym zainteresowaniem, a Wasze zaangażowanie przerosło nasze oczekiwania. Celem konkursu było wsparcie organizacji pozarządowych mających siedzibę lub oddział na terenie miasta Katowice w działaniach marketingowych. Pakiety otrzymują organizacje, których wnioski spełniały kryteria formalne i merytoryczne oraz wpłynęły do COP w pierwszej kolejności: Jednak chcielibyśmy podkreślić, że wszystkie przesłane […]

Konkurs na Pakiety Promocyjne COP 2024

Informujemy, że od 20.03.2024 r. można składać wnioski w konkursie Centrum Organizacji Pozarządowych w Katowicach na pakiety promocyjne dla organizacji pozarządowych. W ramach konkursu przewiduje się przyznanie min. 6 pakietów promocyjnych. Całkowita wartość jednego pakietu wynosi do 2 000 zł brutto. Cel konkursu Celem konkursu jest wsparcie organizacji pozarządowych mających siedzibę lub oddział na terenie miasta Katowice w działaniach promocyjnych. Pakiety promocyjne mają na celu zwiększenie rozpoznawalności wybranych […]

Zaproszenie do składania ofert w ramach Zapytania Nr 1/3/PFRON/2024 na przeprowadzenie szkolenia na magazyniera

Stowarzyszenie MOST zaprasza do składania ofert w ramach Zapytania Nr 1/3/PFRON/2024 na przeprowadzenie szkolenia na magazyniera Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do dnia 13.03.2024 r. do godz.: 15:00 osobiście, pocztą tradycyjną lub kurierską. Za termin dostarczenia oferty uważa się datę i godzinę wpływu oferty na adres Stowarzyszenie MOST ul. Wolności 274, 41-800 Zabrze, lub należy złożyć za pośrednictwem mail: zapytania@mostkatowice.pl  Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą […]

Skip to content