„Razem na Bytomskiej” trwałość służącą  podtrzymywaniu i wzmocnieniu samodzielności  osób 60+w tym osób z niepełnosprawnościami

Beneficjent Forum Organizacji Pozarządowych Działających na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Chorych
i Ich Rodzin „RAZEM” zapewnia w ramach Projektu WND-RPSL.09.02.05-24-05G4/18-007 tytuł projektu „Razem na Bytomskiej” trwałość służącą  podtrzymywaniu i wzmocnieniu samodzielności  osób 60+
w tym osób z niepełnosprawnościami poprzez zapewnienie systemowego wsparcia dla osób niesamodzielnych ze względu na wiek w następujących formach wsparcia: 

– Dzienny Dom Pobytu dla 30 uczestników,

– Pomoc Sąsiedzką dla 40 uczestników,

– Czynności wspomagające wzajemną  wewnątrzpokoleniową pomoc w postaci wolontariatu dla 10 uczestników.

pl_PL
Skip to content