„Razem na Bytomskiej” trwałość służącą  podtrzymywaniu i wzmocnieniu samodzielności  osób 60+w tym osób z niepełnosprawnościami

Beneficjent Forum Organizacji Pozarządowych Działających na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Chorych i Ich Rodzin „RAZEM” zapewnia w ramach Projektu WND-RPSL.09.02.05-24-05G4/18-007 tytuł projektu „Razem na Bytomskiej” trwałość służącą  podtrzymywaniu i wzmocnieniu samodzielności  osób 60+ w tym osób z niepełnosprawnościami poprzez zapewnienie systemowego wsparcia dla osób niesamodzielnych ze względu na wiek w następujących formach wsparcia:  – Dzienny Dom Pobytu dla 30 uczestników, – Pomoc Sąsiedzką dla 40 uczestników, […]

pl_PL
Skip to content