Konkurs na Pakiety Promocyjne COP

Informujemy, że od 15 listopada 2023 można składać wnioski w konkursie Centrum Organizacji Pozarządowych w Katowicach na pakiety promocyjne dla organizacji pozarządowych. W ramach naboru przyznane zostaną 4 pakiety promocyjne. Całkowita wartość jednego pakietu wynosi 2 000 zł brutto.

Celem konkursu jest wsparcie organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Katowice w działaniach promocyjnych. Pakiety promocyjne mają na celu zwiększenie rozpoznawalności wybranych NGO w środowisku lokalnym.

W ramach pakietu organizacja pozarządowa może zakupić materiały promocyjne i/lub usługę marketingową. W ramach pakietu nie ma zamkniętego katalogu wydatków.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o pakiet promocyjny (załącznik 2) można składać: w formie mailowej – skanu wypełnionego, podpisanego wniosku przesłanego na adres cop.katowice@mostkatowice.pl lub w formie papierowej, osobiście w Centrum Organizacji Pozarządowych w Katowicach, ul. Kopernika 14 i ul. Wita Stwosza 7
w godzinach 9:00-17:00 w dniach poniedziałek, środa, piątek oraz 11:00-19:00 w dniach wtorek, czwartek.

Kiedy upływa termin składania wniosków?

Wnioski można składać do 30 listopada 2023 r. do godz. 19:00, przy czym decyduje kolejność zgłoszeń.

Wyniki konkursu:

Każdy wniosek podlega ocenie formalnej i merytorycznej, dokonywanej przez pracowników Centrum Organizacji Pozarządowych w Katowicach. Wnioski, które zostały ocenione pozytywnie pod względem formalnym podlegają ocenie merytorycznej (szczegółowe kryteria oceny – Regulamin).

Realizacja wsparcia prowadzona jest w projekcie ,,Centrum Organizacji Pozarządowych – łączymy społeczności” realizowanym przez Stowarzyszenie MOST, współfinansowanym ze środków budżetu miasta Katowice.

Pasek logotypów NIW
pl_PL
Skip to content