Monika Fedelińska

Monika Fedelińska

Z sektorem NGO związana, jako wolontariusz, od 2000 roku, ze Stowarzyszeniem MOST – od 2017, kiedy dołączyła do zespołu katowickiego Centrum Organizacji Pozarządowych. W COP zajmuje się doradztwem, obsługą i wsparciem organizacji.

Najbardziej cieszy ją sieciowanie organizacji i doświadczanie efektów ich współpracy. Kibicuje

inicjatywom oddolnym, zwłaszcza wszelkiego rodzaju zbiórkom, dla których stara się znaleźć miejsce w przestrzeni COP. Mieszkanie dzieli z gromadą przygarniętych zwierząt, a czas wolny najchętniej spędza w krótszych I dłuższych podróżach.

en_US
Skip to content