Most do wartości

MOST do wartości – 30 lat wspierania sektora obywatelskiego w województwie śląskim Głównym celem projektu jest wsparcie 75 NGO w województwie śląskim w propagowaniu aktywnegoi silnego społeczeństwa obywatelskiego, działającego razem w oparciu o wspólne wartości poprzezzwiększenie ich kompetencji, pomoc w nawiązywaniu współpracy oraz upowszechnienie działańcałego sektora.Aby osiągnąć ten cel, w ramach projektu planowane są działania z zakresu upowszechniania KartyPraw Podstawowych oraz zaangażowania organizacji pozarządowych w budowanie współpracy narzecz ich […]

Wsparcie włączenia i kontynuacji nauki dzieci poprzez stworzenie klubu integracyjno-edukacyjnego dla młodzieży ukraińskiej – “Krok do polskiej edukacji”

Klub młodzieżowy został utworzony przez Stowarzyszenie MOST w ramach projektu grantowego pt “Wsparcie włączenia i kontynuacji nauki dzieci poprzez stworzenie klubu integracyjno-edukacyjnego dla młodzieży ukraińskiej – “Krok do polskiej edukacji”” dofinansowanego przez Fundację Polskich Organizacji Pozarządowych ( POP Fund). Projekt został stworzony w celu włączenia młodych ludzi (11-18 lat) do systemu edukacji w Polsce. Główne cele projektu: Obszary działania KLUBU MŁODZIEŻOWEGO: Klub młodzieżowy zawsze […]

Seniorze! DziałaMY!

Celem projektu jest zainspirowanie i pobudzenie działalności obywatelskiej 40 seniorów w ramach Rad Seniorów do końca 31 grudnia 2023 r. Projekt zakłada nowatorskie podejście do edukacji obywatelskiej obecnych radnych i osób, które są gotowe złożyć wniosek o powołanie takiej Rady w mieście, w którym do tej pory ona nie działała. Ważnym aspektem projektu jest wspólne uczenie się „w działaniu”. Seniorzy określają kompetencje i potrzeby rozwojowe swoje i swojej Rady, a następnie wymieniają się […]

Kierunek – zatrudnienie!

Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Konkursu  Konkurs 1/2022 pn. „Działamy razem”  Jego adresatami są osoby z niepełnosprawnościami, które: – są mieszkańcami województwa śląskiego, – posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, – są osobami pozostającymi bez zatrudnienia; – nie są objęte takimi samymi działaniami aktywizacyjnymi w ramach innych zadań lub projektów finansowanych ze środków PFRON realizowanymi w tym samym czasie. W ramach działań zaplanowanych w Projekcie wszyscy […]

Spilno Hub Katowice

Czym jest Centrum Spilno Hub – UNICEF Katowice?  To przestrzeń przyjazna integracji społeczności polskiej i uchodźczej, która powstała w ramach porozumienia pomiędzy Miastem Katowice a Funduszem Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci – UNICEF. Centrum działa na zasadzie kawiarni społecznej. Działalność Centrum polega na aktywizacji Uczestników i Uczestniczek oraz ich integracji. Aktualnie siedziba Centrum mieści się przy ul. Morcinka 5-7-9 w Katowicach Jaką pomoc tu znajdziesz? Kontakt: Centrum Spilno […]

pl_PL
Skip to content