Most do wartości

MOST do wartości – 30 lat wspierania sektora obywatelskiego w województwie śląskim Głównym celem projektu jest wsparcie 75 NGO w województwie śląskim w propagowaniu aktywnegoi silnego społeczeństwa obywatelskiego, działającego razem w oparciu o wspólne wartości poprzezzwiększenie ich kompetencji, pomoc w nawiązywaniu współpracy oraz upowszechnienie działańcałego sektora.Aby osiągnąć ten cel, w ramach projektu planowane są działania z zakresu upowszechniania KartyPraw Podstawowych oraz zaangażowania organizacji pozarządowych w budowanie współpracy narzecz ich […]

ZAPYTANIE OFERTOWE – szkolenie zawodowe

Nr 1/PFRON/2022 Zapytanie ofertowe na „Przeprowadzenie szkolenia dla uczestników/czek projektu pn.: Ku lepszemu życiu,w zakresie pracownik ochrony i dozoru mienia” Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do złożenia w terminie do 22.11.2023 oferty dotyczącej przeprowadzenia szkolenia zawodowego. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia Pracownik ochrony i dozoru mienia dla 5 do 8  osób z niepełnosprawnościami w wymiarze 80 godzin dydaktycznych: Treść szkolenia w ramach poszczególnych zajęć edukacyjnych Ilość godzin teoretycznych Ilość […]

pl_PL
Skip to content