Zapytanie ws. przeprowadzenia szkolenia pt. grafika komputerowa

Stowarzyszenie MOST zaprasza do składania ofert w ramach Zapytania Nr 1/5/PFRON2/2024 na przeprowadzenie szkolenia w zakresie grafika komputerowa. 1. Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do dnia 29.05.2024 r. do godz.: 15:00 osobiście, pocztą tradycyjną lub kurierską. Za termin dostarczenia oferty uważa się datę i godzinę wpływu oferty na adres Stowarzyszenie MOST ul. Wolności 274, 41-800 Zabrze, lub należy złożyć za pośrednictwem mail: a.klos@mostkatowice.pl 2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem oferenta z dopiskiem”   […]

Zapytanie ws. przeprowadzenia szkolenia w zakresie pomoc kuchenna

Stowarzyszenie MOST zaprasza do składania ofert w ramach Zapytania Nr 1/1/PFRON2/2024 na przeprowadzenie szkolenia w zakresie pomoc kuchenna. 1. Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do dnia 18.01.2024 r. do godz.: 15:00 osobiście, pocztą tradycyjną lub kurierską. Za termin dostarczenia oferty uważa się datę i godzinę wpływu oferty na adres Stowarzyszenie MOST ul. Wolności 274, 41-800 Zabrze, lub należy złożyć za pośrednictwem mail: zapytania@mostkatowice.pl 2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem oferenta z dopiskiem”   […]

ZAPYTANIE OFERTOWE – szkolenie zawodowe

Nr 1/07/PFRON2/2023 Zapytanie ofertowe na „Przeprowadzenie szkolenia w zakresie pracownik ochrony i dozoru mienia” Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do złożenia w terminie do 03.08.2023 oferty dotyczącej przeprowadzenia szkolenia zawodowego. Projekt jest współfinansowany ze środków jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych w ramach Konkursu 1/2022 pn. „Działamy razem” Szczegóły w załączniku. Dokumenty do pobrania: ZAPYTANIE 1.07.PFRON2.2023 ZAŁ. 1 – FORMULARZ OFERTY DO 1.7.PFRON2.2023 ZAŁ. 2 – PERSONEL – DO 1.7.PFRON2.2023 […]

pl_PL
Skip to content