Uruchomiliśmy SpilnoHUB – UNICEF Katowice!

Czym jest Centrum Spilno Hub – UNICEF Katowice  To przestrzeń przyjazna integracji społeczności polskiej i uchodźczej, która powstała w ramach porozumienia pomiędzy Miastem Katowice a Funduszem Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci – UNICEF. Centrum działa na zasadzie kawiarni społecznej. Działalność Centrum polega na aktywizacji Uczestników i Uczestniczek oraz ich integracji. Aktualnie siedziba Centrum mieści się przy ul. Morcinka 5-7-9 w Katowicach Jaką pomoc tu znajdziesz?

Formularze zgłoszeniowe do udziału w projekcie Akademia NGO – stanowienia dobrego prawa!

Projekt „Akademia NGO – stanowienia dobrego prawa!” jest projektem dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 w związku z czym każdy uczestnik musi spełnić unijne wytyczne uprawniające do udziału w działaniach. Zdajemy sobie sprawę z tego, że wypełnienie formularzy zgłoszeniowych jest uciążliwe, jednak taki formularz wypełnia się tylko raz na początku udziału w szkoleniach. Po wypełnieniu formularza można uczestniczyć we wszystkich oferowanych w ramach projektu […]

Akademia NGO – stanowienia dobrego prawa!

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji eksperckich min. 110 przedstawicieli i przedstawicielek organizacji pozarządowych z zakresu stanowienia prawa. W projekcie zostanie położony szczególny nacisk na szkolenia dla organizacji z zakresu prawa pracy, prawa gospodarczego, ekonomii i analizy finansowej. Dodatkowo w projekcie zaplanowano wzmocnienie potencjału podmiotów zaangażowanych w proces stanowienia prawa na szczeblu krajowym. Będzie się to odbywało przez praktyczny udział w konsultacjach społecznych. Podsumowując, w projekcie zrealizujemy 17 szkoleń i 30 […]

Skip to content