Zapraszamy do II edycji Szkoły Komunikacji – zajęcia już w październiku w Katowicach

Banner zapraszający do udziału w szkole komunikacji w październiku '23

Szkoła Komunikacji ma na celu przygotowanie osób uczestniczących do wsparcia lokalnych aktywistów i aktywistki w promocji swoich działań i organizowanych przez nich akcji społecznych. Do udziału w szkole zapraszamy mieszkańców i mieszkanki Katowic oraz osoby związane z katowickimi radami, inicjatywami, organizacjami itp.

Aby ukończyć Szkołę Komunikacji, należy wziąć udział w cyklu 4 spotkań składających się ze szkoleń o tematyce:

  1. Jak rozmawiać, żeby się dogadać? O komunikacji potrzeb i celów. Prowadząca: Anna Mucha  (7 października, sobota, godz. 9:00-17:00);
  2. Facylitacja, mentoring, coaching, doradztwo – wsparcie w zarządzaniu zespołem. Prowadząca: Sonia Rzeczkowska (14 października, sobota, godz. 9:00-17:00);
  3. Samorząd – jak to działa. Akcja społeczna – jak to zorganizować. Prowadząca: Joanna Machowska (21 października, sobota, godz. 9:00-17:00);
  4. Wystąpienia publiczne – godnie, ale swobodnie. Prowadząca: Agnieszka Budzyńska (28 października, sobota, godz. 9:00-17:00).

Zachęcamy do udziału we wszystkich szkoleniach!

Cele edukacyjne:

  1. Wzrost kompetencji komunikacyjnych.
  2. Poszerzenie wiedzy w zakresie wspierania innych osób w rozwoju osobistym.
  3. Wzrost kompetencji z zakresu organizowania społecznościowego i działań w społeczności lokalnej.
  4. Nabycie praktycznych umiejętności z zakresu planowania, przygotowania i realizacji wystąpień publicznych.

Każdy_a absolwent(ka) Szkoły Komunikacji będzie miał(a) za zadanie organizację przynajmniej jednego szkolenia dla osób aktywnych lokalnie, w trakcie którego przekaże im cenną wiedzę, uzyskaną w trakcie szkoleń. Z absolwent(k)ami zostanie zawarta umowa wolontariacka. Zapewnimy również wszelkie wsparcie merytoryczne oraz finansowe przy organizacji własnych szkoleń po zakończeniu Szkoły Komunikacji.

Szkolenia będą się odbywały w Centrum Organizacji Pozarządowych – w Katowicach przy ul. Kopernika 14.

Zapraszamy do zapisów w formularzu zgłoszeniowym: https://forms.gle/EgJCBHUJkL4PPsxRA

Celem uzyskania szczegółów prosimy o kontakt z Centrum Organizacji Pozarządowych: tel. 533 367 789.

Szkoła jest realizowana w projekcie „Katowickie standardy komunikacji„. Projekt dofinansowany z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030 NOWEFIO

Skip to content