Burza mózgów dla Metropolii

Chcesz mieć wpływ na działania władz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii?Leży Ci na sercu polityka rozwoju Metropolii? Serdecznie zapraszamy Cię na konsultacje dotyczące projektu zmiany Metropolitalnego Programu Działań Strategicznych. Wspólnie przedyskutujemy w formie warsztatowej swoje uwagi. Wypracowane w trakcie „burzy mózgów” pomysły dotyczące zmian zostaną przekazane do Zarządu GZM. Na spotkanie zapraszamy wszystkich zainteresowanych wprowadzanymi zmianami w Metropolitalnym Programie Działań Strategicznych oraz wszystkich chcących mieć wpływ na politykę rozwoju […]

Katowickie Standardy Komunikacji

Główne cele projektu: Projekt adresowany jest do wszystkich mieszkańców Katowic, którzy są zainteresowani włączeniem się w kształtowanie polityk publicznych, a w szczególności do: Działania przysłużą się do zwiększenia udziału 220 mieszkańców w kształtowaniu polityk publicznych do 30 listopada 2024 roku. NOWEFIO obejmuje 6 przemyślanych i dobrze zaplanowanych ścieżek: Data rozpoczęcia projektu: 1.05.2022Data zakończenia projektu: 30.11.2024Miejsce realizacji zadania: Katowice Dodatkowo działania dotyczące standardów komunikacji, narzędzia oraz wydarzenia online będą dostępne dla organizacji z całej Polski. […]

Bieruńsko-lędzińskie konsultacje na-prawdę

Projekt „Bieruńsko-lędzińskie konsultacje na-prawdę”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowany w okresie od listopada 2013 r. do  grudnia 2014r. przez Starostwo Powiatu bieruńsko-lędzińskiego oraz Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST z Katowic. Celem projektu było zwiększenie efektywności procesu konsultacji społecznych wśród mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego dzięki wypracowaniu i wdrożeniu aktywnych narzędzi oraz procedur konsultacji. Uruchomiliśmy m.in. narzędzie służące konsultacjom:  www.konsultacje.powiatbl.pl W czasie projektu wsparcie uzyskał  zespół […]

pl_PL
Skip to content