Bieruńsko-lędzińskie konsultacje na-prawdę

Logotyp projektu Bieruńsko-ledzińskie konsultacje na-prawdę

Projekt „Bieruńsko-lędzińskie konsultacje na-prawdę”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowany w okresie od listopada 2013 r. do  grudnia 2014r. przez Starostwo Powiatu bieruńsko-lędzińskiego oraz Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST z Katowic.

Celem projektu było zwiększenie efektywności procesu konsultacji społecznych wśród mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego dzięki wypracowaniu i wdrożeniu aktywnych narzędzi oraz procedur konsultacji. Uruchomiliśmy m.in. narzędzie służące konsultacjom:  www.konsultacje.powiatbl.pl

W czasie projektu wsparcie uzyskał  zespół współpracujących ze sobą 40 przedstawicieli Starostwa oraz 25 przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu.

W działaniach informacyjnych i dotyczących wdrożenia procesu konsultacji wzięło  udział co najmniej 100 mieszkańców – przyszłych odbiorców rezultatów projektu (spotkania, konferencja, konsultacje)

Miały na celu zwiększenie wiedzy o konsultacjach i na tej podstawie zwiększenie zainteresowania udziałem w nich. 

Projekt był podzielony na 3 etapy realizacyjne:

 1.  Upowszechnianie narzędzi i technik konsultacji społecznych m.in. poprzez system szkoleń kierowanych do przedstawicieli Starostwa i organizacji pozarządowych.
 2. Wsparcie doradcze z wdrażania i funkcjonowanie procesu konsultacji dla przedstawicieli Starostwa i organizacji pozarządowych.
 3. Zaplanowanie i wdrożenie procesu konsultacji społecznych, z zastosowaniem aktywnych technik i narzędzi konsultacji.

W ramach projektu dokonaliśmy wśród mieszkańców konsultacji dwóch projektów uchwał do przyjęcia.  Konsultacje opierały się na procedurze i narzędziach wypracowanych przez zespół konsultacyjny w składzie przedstawicieli pracowników Starostwa i przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych, w formach najbardziej dostosowanych do potrzeb. W każdym z dwóch procesów konsultacyjnych zorganizowano po dwa spotkania w każdej gminie, pierwsze zbierające potrzeby oraz drugie zbierające uwagi. 

Elementem wieńczącym projekt było wypracowanie dobrze funkcjonującej formuły konsultacji społecznych, w których uczestniczyć będzie mógł każdy mieszkaniec powiatu.

Dzięki wypracowaniu nowego systemu konsultacji w zgłaszaniu swoich potrzeb i uwag będą mogli brać udział m.in. mieszkańcy, samorządowcy, przedsiębiorcy, członkowie stowarzyszeń i fundacji, czyli różne osoby i podmioty związane i działające na rzecz rozwoju powiatu bieruńsko-lędzińskiego. 

 „Bieruńsko-lędzińskie konsultacje na-prawdę” to projekt poświęcony zwiększeniu efektywności procesu konsultacji społecznych wśród mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego, w ramach którego zrealizowaliśmy:

 1. 8 godzin szkoleniowych dla kierownictwa Starostwa i jednostek podległych
 2. 24 godzin szkoleniowych dla przedstawicieli Starostwa
 3. 30 godzin szkoleniowych dla przedstawicieli organizacji pozarządowych
 4. Dwudniowe warsztaty wyjazdowe dla przedstawicieli Starostwa oraz lokalnych organizacji pozarządowych
 5. 40 godzin doradztwa informatycznego dla przedstawicieli Starostwa
 6. 60 godzin doradztwa specjalistycznego dla przedstawicieli Starostwa
 7. 60 godzin doradztwa specjalistycznego dla przedstawicieli organizacji pozarządowych
 8. 12 moderowanych spotkań zespołu konsultacyjnego
 9. 20 spotkań z mieszkańcami w ramach 2 przeprowadzonych procesów konsultacyjnych w każdej z 5 gmin powiatu
 10. 1 konferencja w ramach promocji konsultacji
pl_PL
Skip to content