Do 24 lipca prowadzimy badanie potrzeb organizacji pozarządowych w zakresie poprawy dostępności podejmowanych inicjatyw.

Ankieta jest przygotowana przez Stowarzyszenie MOST w związku z ogłoszeniem konkurs nr FERS.04.07-IP.04-001/24 dla Działania FERS.04.07 „Wsparcie NGO w zakresie dostępności i włączenia społecznego”. Przedmiotem konkursu jest wybór wniosków do dofinansowania w zakresie wsparcia potencjału NGO do prowadzenia działań służących zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami lub włączeniu społecznemu. W efekcie projektu Stowarzyszenie MOST, Stowarzyszenie Bona Fides i wspierane NGO wypracują w ramach projektu, co najmniej jedno rozwiązanie dla każdej z organizacji objętej wsparciem na rzecz wzmocnienia potencjału NGO do świadczenia usług w obszarze zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami lub włączenia społecznego. Wypracowane rozwiązania powinny zostać wdrożone w każdej z organizacji objętej wsparciem, adekwatnie z jej potrzebami, zdiagnozowanymi w trakcie działań projektowych. […]

pl_PL
Skip to content