Do 24 lipca prowadzimy badanie potrzeb organizacji pozarządowych w zakresie poprawy dostępności podejmowanych inicjatyw.

Migające ręce

Ankieta jest przygotowana przez Stowarzyszenie MOST w związku z ogłoszeniem konkurs nr FERS.04.07-IP.04-001/24 dla Działania FERS.04.07 „Wsparcie NGO w zakresie dostępności i włączenia społecznego”. Przedmiotem konkursu jest wybór wniosków do dofinansowania w zakresie wsparcia potencjału NGO do prowadzenia działań służących zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami lub włączeniu społecznemu.

W efekcie projektu Stowarzyszenie MOST, Stowarzyszenie Bona Fides i wspierane NGO wypracują w ramach projektu, co najmniej jedno rozwiązanie dla każdej z organizacji objętej wsparciem na rzecz wzmocnienia potencjału NGO do świadczenia usług w obszarze zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami lub włączenia społecznego. Wypracowane rozwiązania powinny zostać wdrożone w każdej z organizacji objętej wsparciem, adekwatnie z jej potrzebami, zdiagnozowanymi w trakcie działań projektowych.

Wsparcie dla NGO polega na:

1. Pomocy merytoryczno-szkoleniowej, 
2. Zakupie szkoleń, 
3. Zakupie rzeczy niezbędnych do zapewnienia dostępności.

Wartość wsparcia dla 1 organizacji wynosi do ok. 60 tys. zł. i zostanie ustalona po zebraniu potrzeb organizacji i konstrukcji budżetu wniosku.

Wypełnij ankietę do 24 lipca i poczekaj na nasz kontakt. W razie pytań pisz: agnieszka @ mostkatowice.pl

Ankietę znajdziesz po kliknięciu w link.

pl_PL
Skip to content