Seniorze! DziałaMY!

Celem projektu jest zainspirowanie i pobudzenie działalności obywatelskiej 40 seniorów w ramach Rad Seniorów do końca 31 grudnia 2023 r. Projekt zakłada nowatorskie podejście do edukacji obywatelskiej obecnych radnych i osób, które są gotowe złożyć wniosek o powołanie takiej Rady w mieście, w którym do tej pory ona nie działała.

Ważnym aspektem projektu jest wspólne uczenie się „w działaniu”. Seniorzy określają kompetencje i potrzeby rozwojowe swoje i swojej Rady, a następnie wymieniają się informacjami z innymi podmiotami, by w efekcie zrealizować jedną wspólną inicjatywę na rzecz innych seniorów – mieszkańców województwa śląskiego.

W projekcie zrealizujemy:

  • 90 godziny zajęć z zakresu edukacji obywatelskiej i działań partycypacyjnych;
  • 3 wizyty gościnne na posiedzeniach już działających Rad Seniorów.

Zakładamy, że jednym z efektów działań będzie zainspirowanie zabrzańskich seniorów do złożenia wniosku o powołanie rady w tym mieście.

Realizacja działań projektowych zacieśni współpracę Stowarzyszenia MOST w 3 miastach:

– w Zabrzu działamy od ponad 20 lat, gdzie wspieramy stowarzyszenia działające na rzecz osób z niepełnosprawnością i osób 60+. Ściśle współpracujemy z Miastem i widzimy ogromną potrzebę powołania Rady Seniorów w tym mieście. Zależy nam jednak na tym, aby Rada powstała z inicjatywy zabrzańskich środowisk senioralnych, a nie naszej;

– w Mysłowicach i Katowicach pomagaliśmy założyć Radę Seniorów (dalej RS) i od początku wspieramy te dwa podmioty w formie doradczej. Dodatkowo w skład pierwszej RS w Katowicach wchodziła śp. Anna Szelest – seniorka i prezeska Stowarzyszenia MOST.

Projekt został dofinansowany w ramach Programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025 – edycja 2023.

Seniorze! DziałaMY!

Rada Seniorów Miasta Katowice podczas barbórkowego spotkania w projekcie Seniorze działaMY!

Celem projektu jest zainspirowanie i pobudzenie działalności obywatelskiej 40 seniorów w ramach Rad Seniorów do końca 31 grudnia 2023 r. Projekt zakłada nowatorskie podejście do edukacji obywatelskiej obecnych radnych i osób, które są gotowe złożyć wniosek o powołanie takiej Rady w mieście, w którym do tej pory ona nie działała.

Ważnym aspektem projektu jest wspólne uczenie się „w działaniu”. Seniorzy określają kompetencje i potrzeby rozwojowe swoje i swojej Rady, a następnie wymieniają się informacjami z innymi podmiotami, by w efekcie zrealizować jedną wspólną inicjatywę na rzecz innych seniorów – mieszkańców województwa śląskiego.

W projekcie zrealizujemy:

  • 90 godziny zajęć z zakresu edukacji obywatelskiej i działań partycypacyjnych;
  • 3 wizyty gościnne na posiedzeniach już działających Rad Seniorów.

Zakładamy, że jednym z efektów działań będzie zainspirowanie zabrzańskich seniorów do złożenia wniosku o powołanie rady w tym mieście.

Realizacja działań projektowych zacieśni współpracę Stowarzyszenia MOST w 3 miastach:

– w Zabrzu działamy od ponad 20 lat, gdzie wspieramy stowarzyszenia działające na rzecz osób z niepełnosprawnością i osób 60+. Ściśle współpracujemy z Miastem i widzimy ogromną potrzebę powołania Rady Seniorów w tym mieście. Zależy nam jednak na tym, aby Rada powstała z inicjatywy zabrzańskich środowisk senioralnych, a nie naszej;

– w Mysłowicach i Katowicach pomagaliśmy założyć Radę Seniorów (dalej RS) i od początku wspieramy te dwa podmioty w formie doradczej. Dodatkowo w skład pierwszej RS w Katowicach wchodziła śp. Anna Szelest – seniorka i prezeska Stowarzyszenia MOST.

Projekt został dofinansowany w ramach Programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025 – edycja 2023.

pl_PL
Skip to content