Formularze zgłoszeniowe do udziału w projekcie Akademia NGO – stanowienia dobrego prawa!

Logotyp Akademia NGO w prostokącie

Projekt „Akademia NGO – stanowienia dobrego prawa!” jest projektem dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 w związku z czym każdy uczestnik musi spełnić unijne wytyczne uprawniające do udziału w działaniach.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że wypełnienie formularzy zgłoszeniowych jest uciążliwe, jednak taki formularz wypełnia się tylko raz na początku udziału w szkoleniach. Po wypełnieniu formularza można uczestniczyć we wszystkich oferowanych w ramach projektu wydarzeniach

Aby wziąć udział w projekcie należy:

  1. Zgłosić się na wybrane szkolenie lub webinarium.
  2. Po otrzymaniu zgłoszenia uczestnik musi wypełnić pełny komplet formularzy zgłoszeniowych spełniający wymogi unijne, a potem otrzymasz link dostępu do wydarzenia wraz z hasłem do webinarium.
    Projekt „Akademia NGO – stanowienia dobrego prawa!” jest finansowany ze środków Unii Europejskiej dlatego każda osoba musi wypełnić formularze zgłoszeniowe do udziału w projekcie i zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Dodatkowo każdy uczestnik projektu musi reprezentować organizację pozarządową, co musi zostać potwierdzone wypełnionym drukiem zgłoszenia organizacji pozarządowej do udziału w projekcie. Wypełnione dokumenty należy oddać w biurze projektu lub podczas 1 wydarzenia edukacyjnego, w którym weźmie się udział.

Dziękujemy za zaufanie i cierpliwość przy wypełnianiu druków. 

Dzięki nim wszystkie wydatki poniesione przez Stowarzyszenie MOST zostaną zrefundowane przez grantodawcę.

Zgodnie z zapisami projektu i jego regulaminem organizacja pozarządowa to stowarzyszenie, fundacja, spółdzielnia socjalna, kościelna osoba prawna, spółka z o.o. non-profit, klub sportowy. Jeżeli reprezentowany podmiot ma inną formę prawną prosimy o kontakt z biurem projektu pod numerem tel.: 536 117 187 – wspólnie ustalimy, czy taka organizacja może otrzymać wsparcie w ramach proponowanego programu.

W razie pytań lub wątpliwości również prosimy o kontakt z biurem projektu pod numerem tel.: 536 117 187 lub e-mail: prawo [@] mostkatowice.pl

Stopka z logotypami Funduszy Europejskich
pl_PL
Skip to content