Kierunek – zatrudnienie!

Plakat o projekcie kierunek zatrudnienie

Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Konkursu  Konkurs 1/2022 pn. „Działamy razem” 

Jego adresatami są osoby z niepełnosprawnościami, które:

– są mieszkańcami województwa śląskiego,

– posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

– są osobami pozostającymi bez zatrudnienia;

– nie są objęte takimi samymi działaniami aktywizacyjnymi w ramach innych zadań lub projektów finansowanych ze środków PFRON realizowanymi w tym samym czasie.

W ramach działań zaplanowanych w Projekcie wszyscy Uczestnicy otrzymają wsparcie: w postaci zaplanowania i wdrożenia indywidualnego planu działania (IPD), a w nim zakładamy między innymi:

  • kursy zawodowe,
  • staże zawodowe,
  • warsztaty rozwijające zainteresowania,
  • grupę wsparcia.

Projekt realizowany jest od 04 stycznia 2023 r. do 31 marca 2026 r.

Wszystkie działania realizowane w ramach Projektu są bezpłatne dla beneficjenta.

en_US
Skip to content