Jak kręgi na wodzie

Projekt „Jak kręgi na wodzie” jest realizowany w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych. Jest kierowany do osób 60+ a jego celem jest wspieranie i upowszechnianie włączania tej grupy w działania społeczne. Projekt „Jak kręgi na wodzie” jest wyjątkowy, ponieważ w przeciwieństwie do innych programów dla seniorów, które skupiają się na rozważaniach „co z nimi i dla nich zrobić”, da uczestnikom wsparcie umożliwiające samodzielny wybór form i obszarów aktywności społecznej zgodnie z zainteresowaniami i co ważniejsze, sprawdzenia się w działaniach.

Chcemy szczególnie zwrócić uwagę na problem „aksamitnego wykluczenia”. Temat polityki senioralnej zaczął być dostrzegany i ważny, ale ciągle za mało jest ustaleń jakie zdanie mają 60+ na temat swoich problemów, także zbyt wolno postępuje proces ich włączania do procesu podejmowania decyzji oraz przekazywania różnych spraw osób starszych w gestię tej grupy. Będziemy przygotowywali uczestników projektu 60+ do prowadzenia spotkań dotyczących problemów seniorów, ale także tematu polityk społeczno-gospodarczych, które mają zachęcać ich rówieśników do udziału w konstruktywnej wymianie poglądów na te tematy. Uczestnicy będą też popularyzatorami nowych technologii i internetu, między innymi korzystając podczas zajęć z narzędzi odpowiednich dla specyficznych wymagań starszych użytkowników,

W ramach projektu jego uczestnicy:

  • wezmą udział w 6 dniowym wyjazdowym bloku warsztatów, poświęconych sprawom ważnym w działaniach na rzecz środowiska 60+ oraz ich społeczności;
  • nauczą się, jak obsługiwać tablety i wykorzystywać nowoczesne technologie w swoich działaniach;
  • wspólnie z trenerami będą promować aktywność społeczną wśród następnych osób 60+ oraz wspierać ich działalność.

W ramach działań w projekcie zostanie zainicjowane utworzenie grupy ds. seniorów, która będzie prowadziła działania rzecznicze na rzecz poprawy sytuacji osób 60+ w województwie śląskim.

Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie MOST w okresie maj – grudzień 2013 r.

en_US
Skip to content