Nie znalazłeś tego, czego szukałeś?

przeczytałeś wszystkie sprawozdania z naszej działalności, ale nie znalazłeś informacji, której potrzebujesz? Napisz do Krzysztofa Hołyńskiego (krzysiek @ mostkatowice.pl), który w Stowarzyszeniu odpowiada za dostęp do informacji publicznej.

Sprawozdanie za zeszły rok działalności zawsze publikujemy w czerwcu roku następnego.

Strona w budowie

Nasza strona internetowa, po serii ataków, już znów jest do Waszej dyspozycji. Niestety jeszcze nie wszystkie pola są dostępne. A i wszystkie dane są powoli przez nas odtwarzane.

Minusem samodzielnie stawianej strony jest duża czasochłonność procesu, a jej plusem: coraz większa wiedza nt. tworzenia darmowych stron www.

Jeżeli Was też gnębi temat www Waszej organizacji zapraszamy na doradztwo do Centrum Organizacji Pozarządowych w Katowicach. Na doradztwo jak zawsze się umawiamy 🙂

Festiwal Organizacji Pozarządowych 2016 – dzielnice działają, dzielnice grają

Już wkrótce kolejna edycja Festiwalu Organizacji Pozarządowych (9-10 września 2016 r.)  w Katowicach. To szczególne wydarzenie zarówno dla organizacji działających w III sektorze  w Katowicach jak i dla mieszkańców miasta.

Pierwszy dzień Festiwalu to blok szkoleniowo-warsztatowy dla przedstawicieli organizacji pozarządowych. Planowane warsztaty będą obejmować jak najszerszą tematykę, od pozyskiwania środków finansowych, przez rozwój działań promocyjnych z wykorzystaniem mediów społecznościowych, po wykorzystanie nowych technologii. Planowany jest także panel dyskusyjny na temat aktywności lokalnej w naszym mieście. W prowadzenie warsztatów będą zaangażowani przedstawiciele śląskich NGO’sów, którzy podzielą się swoim doświadczeniem i wiedzą. Jednak nie samym działaniem ludzie żyją. Tuż po warsztatach odbędzie się spotkanie integracyjne, podczas którego będzie czas na wspólne rozmowy, wymianę doświadczeń i zwyczajne pobycie ze sobą.

Sieć dla reintegracji

Od lat wiadomo, że osoby z niepełnosprawnością oraz inne osoby niepracujące znajdują się w bardzo trudnej sytuacji na rynku pracy. Długotrwałe bezrobocie sprawia, że posiadane kwalifikacje się dezaktualizują, a same osoby nie wiedzą, „na jaką kartę postawić”, aby ich sytuacja na rynku pracy się poprawiła. Te osoby mogą uzyskać pomoc w ramach różnych placówek wsparcia prowadzonych przez organizacje pozarządowe, samorządy i prywatne firmy. Są to tak zwane podmioty reintegracyjne, co oznacza, że ich funkcjonowanie ma prowadzić do pełnej integracji społecznej i zawodowej uczestników objętych wsparciem w tych podmiotach.

Działaj rozważnie i skutecznie. Rady seniorów – w kierunku dobrych praktyk

Publikacja pt. „Działaj rozważnie i skutecznie. Rady seniorów – w kierunku dobrych praktyk” jest prezentacją efektów projektu pn. „Działaj rozważnie i skutecznie”, którego celem było realne wykorzystanie przez środowiska seniorów możliwości współtworzenia i udziału w realizacji polityk publicznych, zarówno na rzecz swoich rówieśników, jak i swoich społeczności, poprzez efektywne działania konsultacyjne, doradcze i inicjatywne w ramach Gminnych Rad Seniorów. W publikacji znajdują się dobre praktyki i przykłady modelowych projektów dla Gminnych Rad Seniorów.

Aby pobrać publikację proszę kliknąć w ten link.

Powstanie publikacji zostało dofinansowane w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych w 2015 r.

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centralno-Wschodni

Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej (dalej: OWES) to podstawowa instytucja wsparcia przedsiębiorstw społecznych w Polsce. OWES-y świadczą usługi doradztwa dla istniejących podmiotów ekonomii społecznej oraz szkolą osoby zainteresowane założeniem przedsiębiorstwa społecznego czy ekonomizacją swojej organizacji pozarządowej. Pomagamy również w pozyskiwaniu dotacji, w tym pożyczek na rozwój podmiotów ekonomii społecznej.

Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST od dnia 1 stycznia 2015 r. wraz z partnerami: Fundacją Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia z siedzibą w Dąbrowie Górniczej oraz Funduszem Górnośląskim Spółka Akcyjna Oddział w Katowicach prowadzi OWES dla Subregionu Centralno-Wschodniego.

Festiwal Organizacji Pozarządowych – Aktywne Katowice 2015

We wrześniu tego roku już po raz kolejny odbędzie się Festiwal Organizacji Pozarządowych (11-12 września). Będzie to szczególne wydarzenie zarówno dla organizacji działających w III sektorze w Katowicach jak i dla mieszkańców miasta. Tegorocznymi organizatorami wydarzenia są: Miasto Katowice, Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych „MOST”, Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych, fundacja Piaskowy Smok, Regionalne Centrum Wolontariatu oraz Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu Śląskiego. Organizatorzy Festiwalu mają jednak nadzieję, że w jego przygotowania włączy się szereg katowickich organizacji i aktywnych mieszkańców – to w końcu wydarzenie o nich i dla nich!