Śląskie bez barier

W tym tygodniu otrzymaliśmy wspaniałą informację – nasz projekt pt.: „Śląskie bez barier” zyskał uznanie w oczach ekspertów i będzie realizowany już w tym roku. Dzięki realizacji projektu powstanie szczegółowy raport o poziomie wdrożenia Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w 54 śląskich jednostkach administracji publicznej i w jednostkach podległych oraz zostanie opracowany zbiorowy raport dotyczący poziomu wdrożenia Konwencji w całym województwie śląskim. Zebrane dane zostaną przedstawione w formie tradycyjnego raportu (w sumie powstanie 55 raportów, po jednym dla każdej badanej jednostki administracji i 1 dla zbiorczy dla całego województwa), którego nieodłączną częścią będzie wyciąg najważniejszych danych w formie prezentacji oraz w formie interaktywnej e-platformy, która będzie dostępna dla osób z niepełnosprawnością (np. wzrokową, poznawczą itp.).

Projekt będzie dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 (Program dofinansowany ze środków Unii Europejskiej). Partnerem projektu jest Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides.

 

Dalsze prace nad naszą stroną

Dziękujemy wszystkim za cierpliwość i zrozumienie. W tym tygodniu udało nam się opisać wszystkich naszych współpracowników. Zapraszamy do zapoznania się z opisem doświadczeń naszego zespołu na tej stronie oraz w poniższych postach.

Anna Szelest

Prezes Zarządu Stowarzyszenia MOST. Wykształcenie wyższe – architekt, projektant i główny projektant biurze architektonicznym 1969-1992; od 1996 doradca, trener coach w MOST; 2004-2008 doradca i animator w RO EFS; certyfikacja KOEFS z zakresu stosowania zasady równości szans kobiet i mężczyzn, członkini Katowickiej i Śląskiej Rady Seniorów. Osoba o ograniczonej sprawności, chętnie testująca dostępność obiektów.

Sonia Rzeczkowska

Animatorka, koordynatorka i doradczyni biznesowa w OWES.

Doktor nauk społecznych, specjalizacja polityka społeczna, fundusze europejskie,certyfikowany coach(IPRI), animatorka OWES. Ewaluatorka, zrealizowała kilkadziesiąt badań w obszarze funkcjonowania JST i NGO.

Agata Gnat

Animatorka OWES.

Posiada 10-letnie doświadczenie w pozyskiwaniu środków europejskich, w działaniach na rzecz równości szans kobiet i mężczyzn, prowadzenie seminariów, szkoleń i doradztwo, wdrażania polityk horyzontalnych UE (równości szans); odbyła Studia Podyplomowe z Ekonomii Społecznej (MSAP); ukończony roczny program – Akademia Treningu Antydyskryminacyjnego i inne.

Bożena Pieruszek-Kwarciak

Doradca biznesowy OWES.

Doktor nauk społecznych, specjalizacja fundusze europejskie, rozwój regionalny. Bada wpływ funduszy zewnętrznych na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, posiada doświadczenie w budowaniu sieci, konsorcjów, B2B, PPP,  BR.

Agnieszka Budzyńska

Doradczyni w OWES i specjalistka ds. PR.

Absolwentka filologii wschodniosłowiańskiej na Uniwersytecie Śląskim oraz animacji społecznej na Uniwersytecie Gdańskim. Specjalistka z zakresu pozyskiwania środków na inspirujące działania, szczególnie w zakresie animacji kulturalnej młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej oraz działań na rzecz osób z niepełnosprawnością. Miłośniczka tańca, podróży i poszukiwania nowych rozwiązań istniejących problemów społecznych.

Aleksandra Bednarczyk

Specjalistka ds. wsparcia finansowego w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz specjalistka ds. promocji. Z zamiłowania graficzka.

Krzysztof Hołyński

Członek Zarządu Stowarzyszenia, doradca ogólny i animator OWES.

Posiada ponad 10 letnie doświadczenie we wspieraniu NGO. Aktywny trener i doradca z zakresu działalności organizacji pozarządowych (łącznie prowadził lub współprowadził ponad 150 dni szkoleniowych) i kilka tysięcy godzin doradztwa dla organizacji.
Wiceprzewodniczący Powiatowej Rady Pożytku Publicznego Miasta Katowice.