Z-dialogowani

W marcu 2014 r. Stowarzyszenie MOST rozpoczęło realizację projektu „Z-dialogowani”, współfinansowanego z Funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji, celem którego jest poprawa efektywności funkcjonowania instytucji dialogu obywatelskiego i jakości opracowywanych przez nie rozwiązań. Projekt przyczyni się również do poprawy komunikacji między członkami różnych ciał obywatelskich w 3 samorządach województwa śląskiego.

Działania projektowe mają  doprowadzić do wypracowania interdyscyplinarnego podejścia do rozwiązywania problemów w samorządach oraz usprawnić koordynację prac instytucji dialogu obywatelskiego.

W projekcie wraz z jego uczestnikami – co najmniej 45 członkami instytucji dialogu obywatelskiego:

 1. opracujemy metodę interdyscyplinarnego rozwiązywania problemów społecznych i wdrożymy ją we współpracy z 3 samorządami;
 2. usprawnimy komunikację między w/w instytucjami i opracujemy e-narzędzie standaryzujące protokoły z posiedzeń, które dzięki temu będą dostępne w sieci, a przeglądarki internetowe będą mogły je łatwo wyszukać;
 3. przygotujemy członków w/w instytucji w 3 samorządach do kreatywnego podejścia przy rozwiązywaniu problemów;
 4. upowszechnimy rozwiązania wypracowane w projekcie, dzięki czemu w kolejnych gminach i powiatach województwa wzrośnie jakość współpracy.

Poprawa jakości funkcjonowania IDO, dzięki współpracy, docelowo przełoży się na wzrost efektywności i trafności lokalnych rozwiązań, a tym samym jakości życia mieszkańców w 3 JST.

Etapy projektu:

 1. Rekrutacja, która składa się pogłębionej analizy funkcjonowania instytucji dialogu obywatelskiego w województwie we wszystkich powiatach i gminach województwa śląskiego, w tym wizyt badawczych.
 2. Opracowanie zebranych danych i ich udostępniane na licencji CC.
 3. Wypracowanie rozwiązań, realizowane wspólnie z uczestnikami projektu, które to działanie składa się z:
  – trzech 3-dniowych warsztatów wyjazdowych – po 1 na lokalizację, z zakresu funkcjonowania instytucji dialogu obywatelskiego w samorządach;
  – spotkania w każdej z lokalizacji, w celu opracowania analizy SWOT danej lokalizacji;
  – trzech 3-dniowych warsztatów – po jednym dla każdej z lokalizacji, z zakresu pobudzania kreatywności;
  – opracowania narzędzi dla instytucji dialogu obywatelskiego w 3 obszarach:
  A) usprawnienia komunikacji między instytucjami,
  B) zapewnienia łatwości dostępu i przejrzystości działań instytucji dialogu obywatelskiego,
  C) kompleksowego i interdyscyplinarnego podejścia do rozwiązywania problemów lokalnych;
 4. testowania rozwiązań w każdej z 3 lokalizacji;
 5. walidacji produktów projektu, a następnie ich modyfikacji zgodnie z wynikami ewaluacji.
 6. Wdrożenie rozwiązań w samorządach.
 7. Upowszechnianie rezultatów projektu m.in.: poprzez spotkania w forach samorządowych i wystąpienia podczas konferencji, publikację artykułów o projekcie i proponowanych rozwiązaniach na portalach branżowych.
pl_PL
Skip to content