Porozumienie z logo EFS

Logotyp porozumienie z logo EFS

Celem realizowanego przez Stowarzyszenie MOST projektu jest zwiększenie efektywności działań organizacji pozarządowych działających w obszarze wsparcia EFS poprzez pilotażowe utworzenie i rozpoczęcie działalności porozumienia organizacji pozarządowych.

Zamierzamy ten cel osiągnąć poprzez:

  • Na bazie wsparcia porozumienia, wzmocnić NGO’s  zaangażowane bezpośrednio lub pośrednio w PO KL oraz zmotywować do podjęcia takiego wyzwania wśród szerszej liczby organizacji, szczególnie tych z terenów wiejskich.
  • Chcemy wpłynąć na zwiększenie spójności działań i współpracy organizacji w obszarach wsparcia EFS.
  • Wzrost kompetencji NGO w obszarze dialogu i facylitacji współpracy lokalnej w szczególności z samorządem w obszarach wsparcia EFS.
  • Ułatwienie dialogu NGO z IP/IP2.
  • Zachowanie misji i tożsamości organizacji podejmujących się realizacji projektów w ramach PO KL.

W okresie 2007 – 2013 roku ogromne możliwości związane z możliwością aplikowania o środki z EFS na realizacje różnorodnych projektów, stwarzają potrzebę przygotowania organizacji do realizacji zadań długoterminowych, zarządzania znacznymi funduszami dotacyjnymi oraz współpracy sektorowej i międzysektorowej.

Porozumienie kwalifikujemy jako tematyczne, ukierunkowane na rozwijanie indywidualnego potencjału w oparciu o działania grupowe (seminaria, szkolenia i warsztaty, spotkania). Punktem odniesienia są możliwości NGO w POKL z podkreśleniem skuteczności aplikacyjnej i realizacyjnej.

Opierając się na doświadczeniach uważamy, że bardzo ważnymi zagadnieniami dla porozumienia będzie także rozważenie zmian następujących w NGO zaangażowanych w projekty z EFS. Ta część dorobku porozumienia będzie przydatna dla NGO, które się zastanawiają nad wnioskowaniem do EFS lub nie widzą takiej możliwości.

Wszystkie zainteresowane NGO zaangażowane w realizację projektu otrzymają wsparcie ekspertów w szczególności doradców i animatora projektu.

Czas realizacji projektu: wrzesień 2008 – luty 2010

Projekt jest sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Priorytetu 5 Działania 4 Poddziałania 2 PO KL.

pl_PL
Skip to content