Poradzimy – ulepszenie współpracy Rad Dzielnicowych ze społecznością lokalną w Katowicach

Projekt ma na celu wsparcie Rad Dzielnic działających w Katowicach w kontaktach z organizacjami pozarządowymi i innymi ciałami dialogu obywatelskiego.

W ramach projektu przewidujemy przygotowanie i wdrożenie 3 narzędzi dla rad dzielnic, które będą dotyczyć:

  • ustalenia zasad współpracy Rad Dzielnic z instytucjami dialogu obywatelskiego (takimi jak Rada Pożytku Publicznego, Rada Seniorów, zespół ds. polityki rowerowej itp.), które pozwolą na zajmowanie wspólnych stanowisk i usprawnią komunikację;
  • wypracowania katalogu działań usprawniających konsultacje planowanych działań na obszarze dzielnic w tym narzędzia do konsultacji, konsultacje zmian statutowych itp.;
  • ułatwienia oceny inicjatywy lokalnej poprzez wypracowanie wzoru formularza opinii jednakowego we wszystkich radach.

W ramach projektu przewidujemy między innymi:

  • przygotowanie i opracowanie narzędzi na 7 spotkaniach zespołu składającego się z przedstawicieli Rad Dzielnic (ok 20 osób);
  • organizacje spotkań w każdej z katowickich Rad Dzielnic;
  • organizację dwudniowego warsztatu wyjazdowego dla 40 osób;
  • spotkania radnych dzielnicowych z ciałami dialogu obywatelskiego;
  • możliwość integracji z organizacjami pozarządowymi poprzez udział Rad Dzielnic w Festiwalu Organizacji Pozarządowych;
  • opracowanie i dystrybucje wśród radnych dzielnicowych publikacji.

Chcemy aby ten projekt przyczynił się jak najbardziej do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Katowicach.

Zachęcamy wszystkie Rady dzielnic do włączenia się w projekt. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na fanpage Rady Dzielnic Katowice https://www.facebook.com/rady.dzielnic/) lub do kontaktu z osobami realizującymi projekt:

koordynator – Krzysztof Hołyński mail: k.holynski@mostkatowice.pl, animator – Maciej Smykowski.

pl_PL
Skip to content