MyPart

Celem projektu “My PART” jest poprawa jakości współpracy między organizacjami pozarządowymi a samorządem Miasta Mysłowice poprzez drożenie „Modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych” , partycypacyjne opracowanie  e-narzędzi (powiązanego z Lokalną Platformą Wiedzy i narzędzie do składania ofert) oraz przeszkolenie z ich zastosowania.

Głównymi odbiorcami projektu My PART są przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz administracji samorządowej miasta Mysłowice.

Co będzie działo się w projekcie My PART?
•    Spotkania zespołu ds. współpracy lokalnej
•    Powstanie e-narzedzia powiązanego z Lokalną Platformą Wiedzy
•    Powstanie e-narzędzia służącego do wypełnienia wniosków, ich oceny i sprawozdawczości
•    Szkolenia i doradztwo dla organizacji pozarządowych
•    Powstanie broszury dotyczącej inicjatywy lokalnej
•    Rozpowszechnianie informacji dotyczących konsultacji społecznych oraz szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i administracji samorządowej z tego zakresu
•    Spotkania branżowe
•    Animacja wielosektorowych grup branżowych
•    Udział we współorganizacji Dnia NGO

Więcej informacji na stronach: http://www.myslowice.pl http://www.cismyslowice.pl/

pl_PL
Skip to content