Małe-Duże NGO

Projekt „Małe-Duże NGO był realizowany w latach 2011 – 2012 r. dzięki dotacji z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Celem projektu było wsparcie funkcjonowania „Porozumienia z Logo EFS”, które zawiązało się w 2010 r. dzięki staraniom Stowarzyszenia MOST.

Członkowie Porozumienia mają za zadanie wspólną realizację projektów, ze szczególnym uwzględnieniem projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

pl_PL
Skip to content