Katowickie Standardy Komunikacji

Grafika Katowickie standardy komunikacji

Główne cele projektu:

 • aktywizacja i wsparcie grup nieformalnych i małych organizacji pozarządowych, a także ciał dialogu obywatelskiego w Katowicach,
 • poprawa samoorganizacji społecznej,
 • wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym.

Projekt adresowany jest do wszystkich mieszkańców Katowic, którzy są zainteresowani włączeniem się w kształtowanie polityk publicznych, a w szczególności do:

 • organizacji pozarządowych,
 • aktywnych mieszkańców Katowic,
 • przedstawicieli ciał dialogu obywatelskiego z Katowic, tj. rady ds. pożytku publicznego, seniorów, ON oraz młodzieżowej rady miasta i rady dzielnic.

Działania przysłużą się do zwiększenia udziału 220 mieszkańców w kształtowaniu polityk publicznych do 30 listopada 2024 roku.

NOWEFIO obejmuje 6 przemyślanych i dobrze zaplanowanych ścieżek:

 1. Wypracowanie standardów komunikacji z otoczeniem:
  • współtworzenie polityk publicznych,
  • przygotowanie lokalnych standardów we współpracy z przedstawicielami lokalnej społeczności,
  • opis standardów i narzędzi niezbędnych do wdrożenia opracowanych standardów;
 2. Szkoła komunikacji:
  • przygotowanie przedstawicieli NGO do wsparcia lokalnych aktywistów w komunikowaniu się przy użyciu nowych technologii,
  • szkolenia poruszające tematykę potrzeb i celów, umiejętności doradczych, standardów komunikacji, narzędzi do pracy zdalnej, udziału w tworzeniu prawa oraz komunikacji (ze szczególnym naciskiem na umiejętności miękkie),
  • ukończenie szkoły komunikacji będzie stanowiło możliwość rozpoczęcia działalności jako specjalista w zakresie komunikacji;
 3. Udostępnienie narzędzi:
  • przygotowanie infrastruktury technicznej potrzebnej organizacjom pozarządowym w czasie pandemii,
  • powstanie platformy współpracy między organizacjami,
  • uzyskanie wsparcia ze strony specjalistów w IT;
 4. Udział w komunikacji z otoczeniem:
  • podjęcie działań animacyjnych zachęcających organizacje do udziału w kształtowaniu polityk lokalnych oraz diagnozie problemów,
  • wsparcie specjalistów komunikacji podczas pracy w terenie, motywowanie ich, monitorowanie ich pracy oraz zapewnienie wsparcia doradców,
  • spotkania lokalnych organizacji i spotkania ogólnomiejskie;
 5. Animacja ciał dialogu obywatelskiego:
  • spotkania poradnicze i konsultacyjne dla NGO i katowickich rad dzielnic dotyczące m.in. tego, jak zorganizować proces konsultacji,
  • spotkania sieciujące dla rad dialogu obywatelskiego oraz organizacji pozarządowych;
 6. Ewaluacja poszczególnych etapów projektu:
  • ewaluacja procesu opracowania standardów oraz przygotowanie narzędzi,
  • ewaluacja przygotowania specjalistów komunikacji (szkoła oraz doradztwo),
  • ewaluacja działań związanych z animacją i uczestnictwem w kształtowaniu prawa lokalnego.

Data rozpoczęcia projektu: 1.05.2022
Data zakończenia projektu: 30.11.2024
Miejsce realizacji zadania: Katowice

Dodatkowo działania dotyczące standardów komunikacji, narzędzia oraz wydarzenia online będą dostępne dla organizacji z całej Polski.

Projekt dofinansowany z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030 NOWEFIO

One thought on “Katowickie Standardy Komunikacji

Comments are closed.

pl_PL
Skip to content