Zapytanie ws. przeprowadzenia szkolenia w zakresie pomoc kuchenna

Stowarzyszenie MOST zaprasza do składania ofert w ramach Zapytania Nr 1/1/PFRON2/2024 na przeprowadzenie szkolenia w zakresie pomoc kuchenna. 1. Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do dnia 18.01.2024 r. do godz.: 15:00 osobiście, pocztą tradycyjną lub kurierską. Za termin dostarczenia oferty uważa się datę i godzinę wpływu oferty na adres Stowarzyszenie MOST ul. Wolności 274, 41-800 Zabrze, lub należy złożyć za pośrednictwem mail: zapytania@mostkatowice.pl 2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem oferenta z dopiskiem”   […]

Zapytanie ws. przeprowadzenia szkolenia w zakresie pracownik ochrony i dozoru mienia

Stowarzyszenie MOST zaprasza do składania ofert w ramach Zapytania Nr 1/1/PFRON/2024 na przeprowadzenie szkolenia w zakresie pracownik ochrony i dozoru mienia. 1. Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do dnia 15.01.2024 r. do godz.: 15:00 osobiście, pocztą tradycyjną lub kurierską. Za termin dostarczenia oferty uważa się datę i godzinę wpływu oferty na adres Stowarzyszenie MOST ul. Wolności 274, 41-800 Zabrze, lub należy złożyć za pośrednictwem mail: zapytania@mostkatowice.pl 2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem […]

Jakie potrzeby mają zabrzańscy seniorzy?

W 2023 r. Stowarzyszenie MOST realizowało bardzo ciekawy projekt pt.: „Seniorze działaMY!” mający na celu aktywizację osób seniorskich w ramach działajacych rad seniorów. W projekcie uczestniczyły osoby z rad w Katowicach i Mysłowicach oraz aktywni seniorzy z Zabrza, którzy są zainteresowani utworzeniem Rady seniorów w swoim mieście. Zabrze jest jednym z nielicznych miast na prawach powiatu, które do tej pory takiej rady nie utworzyło. Przyczyną tej sytuacji jest fakt, że zabrzańscy seniorzy do tej pory nie złożyli wniosku […]

Wizyty na posiedzeniach Rad Seniorów!

Kolejnym etapem w projekcie „Seniorze działaMY!”, po szkoleniach stacjonarnych i warsztatach wyjazdowych były wizyty studyjne. Z dużą radością odwiedziliśmy Rady Seniorów Miasta Mysłowice i Katowice. Te wizyty na posiedzeniach Rad Seniorów dały pogłębiony wgląd w działania Rad. Dodatkowo umożliwiły wymianę doświadczeń i rozwiązań stosowanych w innych samorządach. Wizyta w Katowicach 11 listopada br. na posiedzeniu w Katowicach, w wizycie studyjnej uczestniczyło 27 Seniorów, w tym seniorzy z Rady Seniorów z Mysłowic oraz seniorzy z Zabrza […]

Skip to content